เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์

กิจกรรมเทศบาล

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ครั้งแรก โดย นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี และว่าที่ร้อยตรีนพดล บุตรพันธ์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์    สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 429596
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 429596

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 429596

Copyright © 2018 All rights reserved.
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สอบถาม