เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 เมษายน 2566โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 4 เมษายน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ นำโดย นายกวิรัตน์ คำหอมกุล จัดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 รวมทั้งได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนตำบลบ้านโพธิ์ ร่วมกับเจ้าอาวาสวัดประชุมชน นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ตะวันออก กำนัลบ้านโพธิ์ตะวันออก และผู้ใหญ่บ้าน
Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์    สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 429596
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 429596

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 429596

Copyright © 2018 All rights reserved.
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สอบถาม