เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์
นายวิรัตน์   คำหอมกุล : นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์
นายวิรัตน์ คำหอมกุล
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์
นายประยุทธ   หนูนุรัตน์ : รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์
นายประยุทธ หนูนุรัตน์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์
นายเชิญ  ศรีญาติแย้ม : รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์
นายเชิญ ศรีญาติแย้ม
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์
นายวรรณชัย  พันธ์ซาว : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์
นายวรรณชัย พันธ์ซาว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์
นางสาวธนิยา คำหอมกุล : เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์
นางสาวธนิยา คำหอมกุล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์
Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์    สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 115284
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 115284

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 115284

Copyright © 2018 All rights reserved.
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์