เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์
นางวิภาวรรณ   เอื้อทยา : ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
นางวิภาวรรณ เอื้อทยา
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
นายเอื้อน  อ่วยสุข : รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
นายเอื้อน อ่วยสุข
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
นายธนวัฒน์  ไกรเภา : เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
นายธนวัฒน์ ไกรเภา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
นายสมพงษ์   คงใจดี : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสมพงษ์ คงใจดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายกัณหา   เรืองปานกัน : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายกัณหา เรืองปานกัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายประจวบ คล้ายฉ่ำ : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายประจวบ คล้ายฉ่ำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสมจิตร์ อินทร์ทองน้อย :  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสมจิตร์ อินทร์ทองน้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายบำรุง  สุพรรณ : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายบำรุง สุพรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายปรัชญา จันทาทอง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายปรัชญา จันทาทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายโสภีร์ นาคนิยม : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายโสภีร์ นาคนิยม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางทวี   สุดโต : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางทวี สุดโต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายวิวัฒน์ พันธุ์แตง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายวิวัฒน์ พันธุ์แตง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์    สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 409652
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 409652

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 409652

Copyright © 2018 All rights reserved.
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สอบถาม