เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์
นายณรงค์ กลั่นพจน์ : ผู้อำนวยการกองช่าง
นายณรงค์ กลั่นพจน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง) : หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(ว่าง) : นายช่างโยธา ปง./ชง.
(ว่าง)
นายช่างโยธา ปง./ชง.
นางสาวสุภัทรา สิงหาพันธ์ : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุภัทรา สิงหาพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายภูชิต ชาวสมุน : ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายภูชิต ชาวสมุน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายศักดิ์ดา อินทร์พุก : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายศักดิ์ดา อินทร์พุก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายนาวิน อินทร์ทองน้อย : คนงาน
นายนาวิน อินทร์ทองน้อย
คนงาน
นายจันทร์ เภาเสน : พนักงานจ้างเหมา
นายจันทร์ เภาเสน
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวสุดารัตน์ คงดี : พนักงานจ้างเหมา
นางสาวสุดารัตน์ คงดี
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวลัดดา กลิ่นหอม : พนักงานจ้างเหมา
นางสาวลัดดา กลิ่นหอม
พนักงานจ้างเหมา
Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์    สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 269090
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 269090

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 269090

Copyright © 2018 All rights reserved.
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สอบถาม