เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์
นายอำนาจ นกโต : ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอำนาจ นกโต
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวปุณยาพร ดำสุขดี : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปุณยาพร ดำสุขดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชานนท์ นาคเถื่อน : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายชานนท์ นาคเถื่อน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายนำชัย ดีทโชค : คนงาน
นายนำชัย ดีทโชค
คนงาน
นางสาวอุทัย  แก้ววัง : พนักงานจ้างเหมา
นางสาวอุทัย แก้ววัง
พนักงานจ้างเหมา
นายปรีชา สุวรรณรัศมี : คนงานประจำรถน้ำ
นายปรีชา สุวรรณรัศมี
คนงานประจำรถน้ำ
นายทิม คงใจดี : คนสวน
นายทิม คงใจดี
คนสวน
นางสาวกนกวรรณ เพิ่มพูน : พนักงานจ้างเหมา
นางสาวกนกวรรณ เพิ่มพูน
พนักงานจ้างเหมา
นายฉลอง ผลเนตร : คนงานรถขยะ
นายฉลอง ผลเนตร
คนงานรถขยะ
นายนิรัน พันธ์ชาติ : คนงานรถขยะ
นายนิรัน พันธ์ชาติ
คนงานรถขยะ
นายยุทธนา หงษ์โต : คนขับรถขยะ
นายยุทธนา หงษ์โต
คนขับรถขยะ
นายต่อศักดิ์  ยวนคง : คนงานรถขยะ
นายต่อศักดิ์ ยวนคง
คนงานรถขยะ
นายนิคม  จำปาเรือง : คนงานรถขยะ
นายนิคม จำปาเรือง
คนงานรถขยะ
นายณรงค์  พานแก้ว : คนงานรถขยะ
นายณรงค์ พานแก้ว
คนงานรถขยะ
Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์    สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 198077
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 198077

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 198077

Copyright © 2018 All rights reserved.
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์