เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์
นายอำนาจ นกโต : ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอำนาจ นกโต
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวปุณยาพร ดำสุขดี : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปุณยาพร ดำสุขดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชานนท์ นาคเถื่อน : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายชานนท์ นาคเถื่อน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายนำชัย ดีทโชค : คนงาน
นายนำชัย ดีทโชค
คนงาน
นางสาวอุทัย แก้ววัง : คนงาน
นางสาวอุทัย แก้ววัง
คนงาน
นางสาวณัฐชา ประสงค์สันติสุข : พนักงานจ้างเหมา
นางสาวณัฐชา ประสงค์สันติสุข
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวชนกานต์ ห้วยจันทึก : พนักงานจ้างเหมา
นางสาวชนกานต์ ห้วยจันทึก
พนักงานจ้างเหมา
นายชาญวิทย์ เพ็งพูล : พนักงานจ้างเหมา
นายชาญวิทย์ เพ็งพูล
พนักงานจ้างเหมา
นายทิม คงใจดี : คนสวน
นายทิม คงใจดี
คนสวน
นายยุทธนา หงษ์โต : คนขับรถขยะ
นายยุทธนา หงษ์โต
คนขับรถขยะ
นายสมเกียรติ คณฑา : คนงานรถขยะ
นายสมเกียรติ คณฑา
คนงานรถขยะ
นายปรีชา สุวรรณรัศมี : คนงานประจำรถน้ำ
นายปรีชา สุวรรณรัศมี
คนงานประจำรถน้ำ
นายชลอ พานแก้ว : คนขับรถขยะ
นายชลอ พานแก้ว
คนขับรถขยะ
นายนิคม  จำปาเรือง : คนงานรถขยะ
นายนิคม จำปาเรือง
คนงานรถขยะ
Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์    สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 269090
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 269090

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 269090

Copyright © 2018 All rights reserved.
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สอบถาม