เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์
นายอำนาจ นกโต : ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอำนาจ นกโต
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง) : นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก
(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก
(ว่าง) : เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ปง/ชง
(ว่าง)
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ปง/ชง
(ว่าง) : เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง
นางสาวปุณยาพร ดำสุขดี : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปุณยาพร ดำสุขดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชานนท์ นาคเถื่อน : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายชานนท์ นาคเถื่อน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวอุทัย แก้ววัง : คนงาน
นางสาวอุทัย แก้ววัง
คนงาน
นางสาวณัฐชา ประสงค์สันติสุข : คนงาน
นางสาวณัฐชา ประสงค์สันติสุข
คนงาน
นายชาญวิทย์ เพ็งพูล : พนักงานจ้างเหมา
นายชาญวิทย์ เพ็งพูล
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวชนกานต์ ห้วยจันทึก : พนักงานจ้างเหมา
นางสาวชนกานต์ ห้วยจันทึก
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวพรฤทัย จันทะคุณ : พนักงานจ้างเหมา
นางสาวพรฤทัย จันทะคุณ
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวพราวรวี คงเปีย : พนักงานจ้างเหมา
นางสาวพราวรวี คงเปีย
พนักงานจ้างเหมา
นายทิม คงใจดี : คนสวน
นายทิม คงใจดี
คนสวน
นายธนโชติ นุ่มสุข : คนขับรถขยะ-คันใหญ่
นายธนโชติ นุ่มสุข
คนขับรถขยะ-คันใหญ่
นายสันติราษฎร์ แจ้งใจดี : คนงานรถขยะ
นายสันติราษฎร์ แจ้งใจดี
คนงานรถขยะ
นายศุภกิจ ชาวลุ่มบัว : คนงานรถขยะ
นายศุภกิจ ชาวลุ่มบัว
คนงานรถขยะ
นายปรีชา สุวรรณรัศมี : คนงานประจำรถน้ำ
นายปรีชา สุวรรณรัศมี
คนงานประจำรถน้ำ
นายประกอบ สุขคำ : คนขับรถขยะ-คันเล็ก
นายประกอบ สุขคำ
คนขับรถขยะ-คันเล็ก
นายยงยุทธ คล้ายฉ่ำ : คนงานรถขยะ
นายยงยุทธ คล้ายฉ่ำ
คนงานรถขยะ
นายปริญญา ชาวลุ่มบัว : คนงานรถขยะ
นายปริญญา ชาวลุ่มบัว
คนงานรถขยะ
Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์    สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 452078
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 452078

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 452078

Copyright © 2018 All rights reserved.
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สอบถาม