เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์
นางสาวศศิประภา อนุช : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวศศิประภา อนุช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวเพียงฤทัย ว่องการกิจอุดม : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวเพียงฤทัย ว่องการกิจอุดม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวนิภาวรรณ มะลินิล : พนักงานจ้างเหมา
นางสาวนิภาวรรณ มะลินิล
พนักงานจ้างเหมา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
นางสาววรัสฐยา คงสุข : ครู (คศ.2)
นางสาววรัสฐยา คงสุข
ครู (คศ.2)
นางสาวอัจจิมา อินทร์บุญ : ครู (คศ.1)
นางสาวอัจจิมา อินทร์บุญ
ครู (คศ.1)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
นางจิราภรณ์ จอมพงษ์ : ครู (คศ.2)
นางจิราภรณ์ จอมพงษ์
ครู (คศ.2)
นางชนธัญ จอมพงษ์ : ครู (คศ.1)
นางชนธัญ จอมพงษ์
ครู (คศ.1)
(ว่าง/รอกรมจัดสรร) : ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย)
(ว่าง/รอกรมจัดสรร)
ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย)
(ว่าง/รอกรมจัดสรร) : ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย)
(ว่าง/รอกรมจัดสรร)
ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย)
นางอัญชนา  ผลาเผือก : ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางอัญชนา ผลาเผือก
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวดรุณี สิงห์ดวง : ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวดรุณี สิงห์ดวง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(ว่าง/งบท้องถิ่น) : ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(ว่าง/งบท้องถิ่น)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวณัฏฐณิชา ปานชา : ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวณัฏฐณิชา ปานชา
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นายสุชาติ แก่นแก้ว : คนงาน
นายสุชาติ แก่นแก้ว
คนงาน
นายสำเริง ขุนจันทร์ดี : พนักงานจ้างเหมา
นายสำเริง ขุนจันทร์ดี
พนักงานจ้างเหมา
Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์    สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 198061
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 198061

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 198061

Copyright © 2018 All rights reserved.
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์