เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์
นายอำนาจ นกโต : ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
นายอำนาจ นกโต
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
035440591 ต่อ 108
นางศศิธร พิมพ์รุน : หัวหน้าสำนักปลัด
นางศศิธร พิมพ์รุน
หัวหน้าสำนักปลัด
035440591 ต่อ 101
นางขนิษฐา จันทร : ผู้อำนวยการกองคลัง
นางขนิษฐา จันทร
ผู้อำนวยการกองคลัง
035440591 ต่อ 102
นายวินัย แพนพันธุ์อ้วน : ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวินัย แพนพันธุ์อ้วน
ผู้อำนวยการกองช่าง
035440591 ต่อ 103
นายอำนาจ นกโต : ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอำนาจ นกโต
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
035440591 ต่อ 104
นางสาวฐิภาพรรณ จันทสุ : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา รักษาราชการแทน         ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวฐิภาพรรณ จันทสุ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
035440591 ต่อ 105
Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์    สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 451980
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 451980

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 451980

Copyright © 2018 All rights reserved.
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สอบถาม