เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์
นายอำนาจ นกโต : ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
นายอำนาจ นกโต
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
035440591 ต่อ 108
นายอำนาจ นกโต : ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายอำนาจ นกโต
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
035440591 ต่อ 101
นางขนิษฐา จันทร : ผู้อำนวยการกองคลัง
นางขนิษฐา จันทร
ผู้อำนวยการกองคลัง
035440591 ต่อ 102
นายณรงค์ กลั่นพจน์ : ผู้อำนวยการกองช่าง
นายณรงค์ กลั่นพจน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
035440591 ต่อ 103
นายอำนาจ นกโต : ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ รักษาราชการแทน       ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอำนาจ นกโต
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
035440591 ต่อ 104
นางสาวศศิประภา อนุช : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา รักษาราชการแทน     ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวศศิประภา อนุช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
035440591 ต่อ 105
Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์    สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 92640
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 92640

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 92640

Copyright © 2018 All rights reserved.
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์