เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์
นางขนิษฐา จันทร : ผู้อำนวยการกองคลัง
นางขนิษฐา จันทร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนุชชญา แว่นแก้ว : นักวิชาการคลัง
นางสาวนุชชญา แว่นแก้ว
นักวิชาการคลัง
นางรุจจา สงวนศักดิ์ : นักวิชาการเงิน และบัญชี
นางรุจจา สงวนศักดิ์
นักวิชาการเงิน และบัญชี
นางสาวกชมน ศรีหาราช : เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกชมน ศรีหาราช
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวชญาภา เรือนใจมั่น : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวชญาภา เรือนใจมั่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวปภากร จันทร์สุวรรณ : ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวปภากร จันทร์สุวรรณ
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางรัชนก สิงหาพันธ์ : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางรัชนก สิงหาพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกัลยา อินยิน : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวกัลยา อินยิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาววณิกมน พันธุ์จบสิงห์ : คนงาน
นางสาววณิกมน พันธุ์จบสิงห์
คนงาน
นายพนม พันธุ์แตง : พนักงานจ้างเหมา
นายพนม พันธุ์แตง
พนักงานจ้างเหมา
นายมนตรี เสาพันธ์รส : พนักงานจ้างเหมา
นายมนตรี เสาพันธ์รส
พนักงานจ้างเหมา
Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์    สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 115285
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 115285

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 115285

Copyright © 2018 All rights reserved.
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์