เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวิรัตน์ คำหอมกุล ประธานกองทุน สปสช.ทต.บ้านโพธิ์ พร้อมนางสาวธนิยา คำหอมกุล เลขานุการนายกฯ เข้าร่วมรับการประเมินการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์    สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 92650
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 92650

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 92650

Copyright © 2018 All rights reserved.
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์