เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

 
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (ภ.ด.ส.3)เพิ่มเติมตามไฟล์แนบCopyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์    สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 107739
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 107739

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 107739

Copyright © 2018 All rights reserved.
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์