เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มกราคม 2565 สส.สรชัด สุจิตต์ และนายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย ณ วัดโพธิ์ท่าทราย

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์    สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 148343
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 148343

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 148343

Copyright © 2018 All rights reserved.
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์