เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับหน่วยงาน ตำรวจภูธรสุพรรณบุรี รพ.สต.บ้านโพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประชาชนในเขต ทต.บ้านโพธิ์

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์    สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 313917
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 313917

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 313917

Copyright © 2018 All rights reserved.
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สอบถาม