เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

9 ม.ค.2566 จัดประชาคม ผู้ขอรับความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 102 ราย

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์    สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 221203
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 221203

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 221203

Copyright © 2018 All rights reserved.
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์